• indblæses gennem huller i gulv eller loft,
  • eller ved delvis optagning af den eksisterende gulvbelægning
  • eller gennem udvendig adgang fra gavle og facader (udtagning af mursten).